แพคเกจทัวร์


Follow us


Welcome to U Travel Tour


บริษัท ยูทราแวลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เกิดขึ้นโดยกลุ่มเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยทุกท่านได้จุดประกายให้กับตัวเองว่า “ถึงเวลาแห่งการหาจุดยืนให้กับตัวเองอย่างเป็นทางการซะที” โดยมีเป้าหมายสุงสุด คือ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทุกด้านของบริษัท เช่น การจองโรงแรม การท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ การจัดการการรับบริหาร โรงแรม

บริการจัดหาจัดจ้างบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิดความเข้าใจและหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการโดยการบริหารแบบคนไทยซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งด้านราคาและคุณภาพด้านการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำเว็ปไซด์เพื่อให้ลูกค้าได้จัดชมและเป็นการประชาสัมพันธ์ หรือตรวจสอบเนื้อหาค้นหาประวัติพร้อมทั้งการบริหาร ภายใต้เว็ปไซด์ “www.utraveltour.com" และ "www.uhotelsresidences.com"


ทัวร์โปรโมชั่นสุดคุ้ม !!

8,900 บาท

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
รายละเอียดทัวร์

55,900 บาท

ฮอกไกโด-ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน
รายละเอียดทัวร์

30,900 บาท

กลกิโมโน 5 วัน 3 คืน
รายละเอียดทัวร์